Hợp tác kinh doanh

Mẹo

Chỉ cần 5 phút điền các thông tin, là bạn có thể tham gia kinh doanh cùng PostMart
QUY TRÌNH XỬ LÝ

Gửi thông tin đăng ký

Khoảng 2 giờ
 • Điền thông tin doanh nghiệp
 • Chọn loại/loại cửa hàng
 • Điền thông tin thương hiệu/thông tin năng lực
 • Tên cửa hàng
 • Xác nhận hợp đồng/gửi để xem xét

Xét duyệt gian hàng

3-6 ngày làm việc
 • Kiểm tra năng lực
 • Kiểm toán thương hiệu

Thanh toán phí

Khoảng 10 phút
 • Kiểm tra tính chính xác tài khoản
 • Ký thỏa thuận hợp tác
 • Phí thanh toán

Ra mắt cửa hàng

Khoảng 20 phút
 • Xả hàng

Hướng dẫn đăng ký

Hậu trường->Cửa hàng->Trang chủ Cửa hàng->Hướng dẫn Trạm->Chỉnh sửa Nội dung
Hậu trường->Cửa hàng->Trang chủ Cửa hàng->Hướng dẫn Trạm->Chỉnh sửa Nội dung
Hậu trường->Cửa hàng->Trang chủ Cửa hàng->Hướng dẫn trạm->Chỉnh sửa nội dung
Hậu trường->Cửa hàng->Trang chủ cửa hàng->Hướng dẫn trạm->Chỉnh sửa nội dung