So sánh

Giỏ hàng

Trang chủ> Hỗ trợ> Nội dung

Quyền và Nghĩa vụ các bên

2023-07-19 15:24

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN SÀN

Đối với Thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Postmart về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Postmart vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Postmart hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Postmart cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Postmart.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Postmart dưới mọi hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như: gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Postmart.

 

Quản lý Sản phẩm giao dịch trên Postmart

Thành viên Postmart cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về giao dịch trên Postmart. Trong đó, lưu ý một số sản phẩm sau:

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch tại Postmart

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

 • Rượu các loại;

 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

 • Các hàng hóa cấm lưu thông và hạn chế lưu thông khác theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm giao dịch có điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành:

Trường hợp Nhà Cung cấp bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

 

Quản lý Thông tin giới thiệu, quảng cáo Sản phẩm giao dịch trên Postmart

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Postmart

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 • Các hành vi khác vi phạm pháp luật hiện hành về quảng cáo.

 

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản trị Sàn TMĐT Postmart đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Nhà Cung cấp gửi thông tin về pháp nhân muốn mở gian hàng trên Postmart. Sau khi được cấp tài khoản được xác thực gian hàng Nhà Cung cấp mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình.

Postmart sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Nhà Cung cấp nếu sản phẩm bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của sàn và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của sàn và quy định của pháp luật.

Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Postmart chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Postmart giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang website này mà không cần báo trước

 

TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn Postmart, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Sàn TMĐT Postmart cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của Postmart, Postmart sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT Postmart qua địa chỉ email [email protected] , Postmart sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn TMĐT Postmart. Sàn TMĐT Postmart sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN TMĐT POSTMART

Quyền

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là Nhà Cung cấp trên sàn TMĐT Postmart cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ;

– Yêu cầu Người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

– Tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà sàn TMĐT Postmart nêu ra;

– Có quyền kiểm tra thông tin của các thương nhân, tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn TMĐT Postmart, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

– Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Postmart không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

– Chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT Postmart hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Postmart;

– Xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của Thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn TMĐT Postmart liên tục trong ba (03) tháng. Để tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn TMĐT Postmart;

– Có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn TMĐT Postmart phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn TMĐT Postmart trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn TMĐT Postmart, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không đồng nghĩa với việc giải trừ các nghĩa vụ mà thành viên đó phải chịu

– Sàn TMĐT Postmart giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT Postmart theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Postmart” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT Postmart. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

– Giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT Postmart;

– Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Nghĩa vụ

– Đăng ký thiết lập website theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang website;

– Xây dựng và công bố công khai trên website TMĐT quy chế hoạt động của sàn TMĐT Postmart;

– Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Postmart;

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

–  Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, phản ánh các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT;

-  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP

Quyền

– Sau khi ký hợp đồng, Nhà Cung cấp sẽ được tạo một tài khoản để công bố thông tin Người bán, đăng tin bán sản phẩm và quản lý thông tin sản phẩm cũng như các đơn hàng.

– Nhà Cung cấp được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và các đơn hàng trên Sàn TMĐT Postmart. Nhà Cung cấp có thể liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng qua email hoặc số tổng đàì để được hỗ trợ.

– Nhà Cung cấp được đăng bán sản phẩm thực hiện các chương trình khuyến mại, hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản trị Sàn TMĐT Postmart đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

Nghĩa vụ

– Nhà Cung cấp phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin theo yêu cầu của Postmart khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Nhà Cung cấp có trách nhiệm cung cấp cho Postmart bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ pháp lý đối với pháp nhân và sản phẩm của Nhà Cung cấp.

– Nhà Cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart, cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng nhái, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không bán các loại hàng pháp luật cấm lưu thông hay hạn chế lưu thông.

– Nhà Cung cấp phải phối hợp với Postmart giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa khách hàng với Nhà Cung cấp về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhà Cung cấp có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của khách hàng khi lỗi được xác định thuộc về Nhà Cung cấp.

– Nhà Cung cấp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Postmart vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Postmart hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Postmart cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Postmart.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Postmart dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Postmart.

 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Quyền

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Postmart và được Postmart đồng ý, Khách hàng sẽ được mua hàng hóa bán tại Postmart.

 • khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đơn hàng tại Postmart.

 • khách hàng sẽ được nhân viên của Sàn TMĐT Postmart hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Postmart.

 • khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Postmart trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn TMĐT Postmart.

Nghĩa vụ

 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật,lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Postmart về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 • Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT Postmart là chính xác.

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, sản phẩm hỗ trợ Sàn TMĐT Postmart trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người mua và Người bán diễn ra qua Sàn.

 • Khách hàng cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Postmart vào những mục đích bất hợp pháp hoặckhông hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau: lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Postmart hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.

  • Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước VIETNAM POST và pháp luật.

 • Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Postmart cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Postmart trong Quy chế này.

 • Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Postmart dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc cứ hình thức nào trên bất cứ phương tiện nào tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Postmart.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn TMĐT Postmart này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ . Sàn TMĐT Postmart có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

Postmart bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Postmart có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử Postmart.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng Postmart giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn thương mại điện tử Postmart:

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam

Hỗ trợ khách hàng: Bộ phận chăm sóc khách hàng

Địa chỉ: Số 5, Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: [email protected] 

Hotline: 1900 565 657


Bài trước: Chưa có bài viết Bài tiếp: Quy định đóng gói hàng hóa
Hỗ trợ
Quyền và Nghĩa vụ các bên Quy định đóng gói hàng hóa Đăng ký thành viên Quên mật khẩu Xem các mặt hàng đã mua
Hướng dẫn
Hướng dẫn bán hàng Hướng dẫn mua hàng Cách vận chuyển Xem mặt hàng đã bán Cách quản lý cửa hàng
Đối tác
Đăng ký Ví điện tử Postpay Điều khoản chung Giới thiệu về Postmart
Chính sách
Chính sách đổi trả và hoàn tiền Chính sách giải quyết khiếu nại Chính sách bảo hành Quy định hàng hóa cấm Chính sách bảo mật
Tải ứng dụng di động
qr_mobile